Skal du i bakken i vinter?

Husk skivettreglene før du drar ut i bakken.

50462238_m.jpg

Ski- og snowboardkjøring er forbundet med en viss fare. De fleste ulykker skjer ofte på slutten av dagen når man er sliten etter å ha vært en hel dag i bakken. Det kan derfor være lurt å ta seg en liten pause dersom man kjenner seg sliten. 

Følger du disse rådene om skivett blir alpinkjøringen tryggere for både deg og de andre i bakken. 

Viktige alpinvettregler

 • Ansvar for å unngå skade
  Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
 • Avpass farten etter forholdene
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
 • Vikeplikt
  Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 • Forbikjøring/utforkjøring
  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
 • Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
  Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 • Stopp i nedfarten
  Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.
 • Til fots i nedfarten
  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
 • Skistoppere/fangremme
  Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 • Respekter skilt
  Følg skilting, merking og anvisninger. Hjelp til ved ulykker. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

  Kilde: Alpinanleggenes Landsforening