Forsikringsleverandører

Forskerforbundets medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskap:

Tryg

 • Innboforsikring
 • Barneforsikring
 • Behandlingsforsikring 
 • Familieulykkesforsikring
 • Studentpakken – Tyveri/Ulykke og ID-Tyveri
 • Ansvarsforsikring
 • Privat skadeforsikring – som f.eks: hus, bil, hytte, mc og båt 

Storebrand

 • Livsforsikring 
 • Uføreforsikring
 • Kritisk sykdomsforsikring
 • Uførerente

Gouda

 • Reiseforsikring