Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

innboforsikring.jpg

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Forsikringen inkluderer også bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Hendelige uhell i hjemmet er også dekket, f.eks at TV'en faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Forsikringen dekker blant annet

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Naturskade
 • Flytteforsikring - skader når du flytter selv
 • Yrkesløsøre inntil kr 100 000
 • Vannskade etter rørbrudd
 • Tyveri, ran, overfall og hærverk
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Rettshjelp
 • Veggedyrdekning med inntil kr 100 000
 • Uflaksdekning, som dekker blant annet:
  • Du flytter TV-en og mister den
  • Barn leker og gjenstander velter og knuses
  • Dyr er alene hjemme og ødelegger møbler

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 000 000, kr 2 000 000 og kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Standard egenandel ved skade er kr 2 500.

Om innboforsikringen
Generell informasjon

Spørsmål og svar