Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

innboforsikring.jpg

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Forsikringen inkluderer også bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Hendelige uhell i hjemmet er også dekket, f.eks at TV'en faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Forsikringen dekker blant annet

 • Brann og nedsoting
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Naturskade
 • Flytteforsikring - skader når du flytter selv
 • Yrkesløsøre inntil kr 100 000
 • Vannskade etter rørbrudd
 • Tyveri, ran, overfall og hærverk
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Rettshjelp
 • Veggedyrdekning med inntil kr 100 000
 • Uflaksdekning, som dekker blant annet:
  • Du flytter TV-en og mister den
  • Barn leker og gjenstander velter og knuses
  • Dyr er alene hjemme og ødelegger møbler

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 000 000, kr 2 000 000 og kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Standard egenandel ved skade er kr 2 500.

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Ansvarsforsikring dekker ikke selve sykkelen for brann, tyveri og skader. Det kan du kjøpe egen forsikring for og det anbefales spesielt om du har en kostbar elsparkesykkel.

Elsparkesykkel er ikke lenger dekket av innboforsikringen.

Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar