Barneforsikring

Vår største frykt er at noe skal skje med barna våre. Dessverre kan vi ikke forsikre dem mot verken ulykker eller sykdom, men med en god barneforsikring kan vi gjøre situasjonen litt enklere om uhellet skulle være ute. Barneforsikringen dekker barnet fra 3 måneder til 26 år.

barneforsikring.jpg

Alle er enig i at barna er det mest verdifulle i livene våre. Dessverre glemmer mange å forsikre dem. Bilene våre kjører rundt med full kasko, mens tall fra Finans Norge viser at kun halvparten av alle norske barn er forsikret. Har du husket å forsikre barna?

I Norge har vi gode offentlige ordninger som skal bidra til å dekke utgifter knyttet til økt omsorgs- og pleiebehov og ekstrautgifter knyttet til kosthold, transport osv.

Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og uførhet i ung alder.

Spørsmål og svar