Behandlingsforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog.

Best i test - Terningkast 6

Vår behandlingsforsikring leveres av Tryg Forsikring. Forbrukerrådet har flere år på rad vurdert denne behandlingsforsikringen som best på markedet. Forsikringen er den eneste som dekker tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon. I tillegg dekkes inntil tre måneders rehabilitering, mot standard dekning på 14 dager. Vi har også inkludert akupunktur under fysikalske behandlinger, uten krav om henvisning.

Seriøse aktører

Tryg har avtaler med kjente aktører i helse-Norge, blant annet Aleris, Volvat, Unilabs, Oslofjordklinikken, Medi3 og Aleris Røntgen. Tryg har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland. Pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

Trenger du hjelp, ta kontakt med Tryg Behandlingsservice på 55 17 16 85 eller på e-post behandling@tryg.no.

tryg legehjelp.jpg

Online konsultasjon ved behov

Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist.

Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Kontakt Tryg Legehjelp på telefon 55 17 90 09.

 

Spørsmål og svar