Kritisk sykdom

Vi kan alle bli rammet av alvorlig sykdom. I en slik situasjon er økonomien det siste du skal bekymre deg for. Med forsikringen Kritisk sykdom får du en rask utbetaling som du kan bruke akkurat som du ønsker.

101654960_par_sitter_gulvet_kaffe.jpg

Forsikringen gir deg en skattefri engangsutbetaling ved en rekke alvorlige sykdommer. Du bestemmer selv beløpet på utbetalingen og kan bruke pengene på hva du vil. Du kan for eksempel bruke pengene på å være mest mulig sammen med dine nærmeste i en vanskelig tid.

Her ser du eksempler på noen av sykdommene som er dekket av forsikringen.

  • Hjerneslag
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerteoperasjon
  • Kreft
  • Multippel Sklerose
  • Organtransplantasjon
  • Tap av hørsel
  • Tap av syn

Vær oppmerksom på at dette kun er et lite utvalg av sykdommer inkludert i forsikringen. Se vilkår for fullstendig liste og unntak.

Rask utbetaling

Du kan få utbetaling allerede 24 timer etter at diagnosen er stilt eller at hjerteoperasjonen eller transplantasjonen er utført.

Ekstra utbetaling til psykologisk bistand eller emosjonell støtte

Forsikringen gir en ekstra økonomisk støtte til psykologisk bistand eller emosjonell støtte i en vanskelig tid. Utbetalingen er på 10 000 kr og utbetales samtidig med innvilget erstatning fra forsikringen. ​

Erstatning ved langvarig sykehusopphold​

Ved sammenhengende sykehusopphold på minst 60 døgn grunnet sykdom eller ulykke får du utbetalt 50 000 kr. Dekningen kan kun utbetales én gang og kan ikke utbetales dersom det allerede er innvilget erstatning relatert til en av sykdommene i forsikringen. ​

Kritisk sykdom – et godt supplement til uføreforsikring

Mange sykdommer kan gi varig arbeidsuførhet på sikt, og forsikringens raske utbetaling vil kunne hjelpe deg økonomisk frem til du får vedtak om varig uførhet.

For fullstendig informasjon om forsikringen henviser vi til vilkårene.  

Hvor mye kan jeg få utbetalt?

Du velger erstatningsbeløpet selv ut i fra ditt behov, og kan kjøpe klosser av 1 G opptil 7 G. 

Egenerklæring om helse

Ønsker du å kjøpe forsikringen må du fylle ut egenerklæring om helse. Dette gjør du elektronisk. Logg deg inn på forsikringssidene og bestill forsikringen, eller ta kontakt med forsikringskontoret som sender deg lenke til skjema til registrert e-post. Her fullfører du bestillingen med Bank-ID. 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar