Livs- og uføreforsikring

I tillegg til Forskerforbundets obligatoriske grunnforsikring, bør du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring til deg og din ektefelle/ samboer. Dette til veldig gunstige priser.

livsforsikring.jpg

Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales).

Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn en gjeldsforsikring. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov.

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntekt(ene)
  • Reell formue
  • Samlede lån
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye.

Du kan velge mellom kr 1 423 440 (12G), kr 2 846 880 (24G) eller kr 4 270 320 (36G) i forsikringssum.

Uførekapitalforsikring

Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Forbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare inntil 80 % ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 423 440 (12G), kr 2 846 880 (24G) eller kr 4 270 320 (36G) i forsikringssum.

 

For å kjøpe disse forsikringene er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den obligatoriske grunnforsikringen.

Spørsmål og svar