Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker kravene til medlemmer omfattet av Lov om helsepersonell §20, og Lov om veterinærer mv § 25.

ansvarsforsikring.jpg

Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden. Maksimal erstatning kr 10 mill (maks erstatning ved tort og svie kr 100 000). Forsikringen omfatter bl.a erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold, og erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid.

Pris per år kr 765.

Egenandel ved skade kr 10 000.

 

Spørsmål og svar