Helsetelefon

Helsetelefon er inkludert i medlemskapet for studenter og stipendiater og gir deg både online lege- og psykologhjelp.

Umotivert-dame_PeopleImages[2].png

Digital Legehjelp – Alle dager, hele året. 

Få hurtig hjelp med resepter og henvisninger av erfarne leger.

Det er ikke alltid nødvendig å dra til legen for å få hjelpen du trenger. Ved tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse kan vi hjelpe deg over video. Bestill time og snakk med en lege der du er.

Selv om mye kan gjøres via en samtale, er det ikke alt som kan løses over telefon. I tilfeller der legehjelpen mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du selvfølgelig bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Tjenesten kan også benyttes av ektefelle/samboer og barn.

Online psykologhjelp 

Noen ganger er livet utfordrende, kanskje sliter du med søvnvansker, utbrenthet, stress, angst eller depresjon. Helsetelefonen gir deg rask tilgang til psykolog.

  • 72 timers behandlingsgaranti
  • 8 konsultasjoner per år
  • Erfarne psykologer
  • Fri tilgang til nettbaserte kurs, øvelser og selvhjelpsprogrammer for mental helse

 

Ta kontakt på tlf. 21 89 61 09

Tjenesten Legehjelp og psykologhjelp leveres av Helsetelefonen AS.

Dame-sofa-pledd_167446451_m copy.jpg

Online doctor service

The online doctor service is included in the membership for students and research fellows. It gives you access to both online doctor and psychology service. 

Online doctor - Everyday of the year

Get prescriptions and referrals from experienced doctors.

It is not always necessary to go to the doctor to get medical assistance. For conditions that do not require a physical examination, we can help you via video. Book an appointment and talk to a doctor where you are.

Although a lot can be solved by talking to a doctor, not everything can be done over the phone. In cases where the doctor believes that a physical consultation is necessary, you will of course be recommended to go to a GP, emergency room, hospital or private medical centre.

The service can also be used by spouses/cohabitants and children.

Online psychological help

Sometimes life is challenging, perhaps you struggle with sleeping difficulties, burnout, stress, anxiety or depression. The online doctor service gives you quick access to a psychologist.

  • 72 hour treatment guarantee
  • 8 consultations per year
  • Experienced psychologists
  • Free access to online courses, exercises and self-help programs for mental health

 

Get in touch on tel. 21 89 61 09

The service is provided by Helsetefonen AS.

Scroll for english