Stipendiat

Som Stipendiatmedlem i Forskerforbundet får du glede av flere medlemsfordeler.  

Grunnforsikring

Du blir automatisk med i grunnforsikringen når du melder deg inn i forbundet såfremt du ikke reserverer deg. Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og ulykkesforsikring. Har du familie så er den også dekket av ulykkesforsikringen.

  • Livsforsikring på 6 G
  • Uføreforsikring med utbetaling på 4,8 G
  • Kritisk sykdom på 1 G ved en rekke diagnoser
  • Ulykkesforsikring med utbetaling opp til 45 G

Les mer om grunnforsikringen her. 

Helsetelefon

Som stipendiat har du også tilgang til gratis helsetelefon alle dager, hele året. Med tjenesten får du online legehjelp og psykologhjelp

Les mer om helsetelefon her.

Dame-i-lab_10895294_m.jpg

Research fellows

If you are a research fellow, you automatically get the basic insurance when you register your membership – unless you make a reservation against it. You also have access to an online doctor service at no extra cost.

Basic insurance

The insurance consists of life insurance, disability insurance, critical illness insurance and accident insurance. If you have a family, they are also covered by the accident insurance.

Payout amounts
  • Life insurance: 6 G
  • Disability insurance: 4,8 G
  • Critical illness insurance: 1 G, covers several diagnoses
  • Accident insurance: up to 45 G

See more information about the basic insurance here (in Norwegian) 

Online doctor service

At no extra cost, you have access to an online doctor service everyday, all year that also includes psychology service.

Contact:  21 89 61 09

See more information about the online doctor service here (scroll for english)